• 0212 347 15 51
  • info@adresdegerleme.com

Danışmanlık Hizmetleri

Her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerleme raporları hazırlamak,

Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak,

Gayrimenkul projeleri ile ilgili yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak,

Gayrimenkul sektörü için pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak ve gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

Gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve ekipmanlarının değerlemeleri yapmak,

Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek

Anasayfa | Referanslar | İletişim | © Copyright 2016 Adres Değerleme Tüm hakları saklıdır.
web tasarım